Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Nhất Trưởng Tuấn
Giới tính Nam
Website https://lenhattruongtuan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
Quận/huyện Huyện Thường Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Tôi đến từ mái trường Cầm Bá Thước, tuổi đời, tuổi nghề còn ít nhưng rất tâm huyết với CNTT trong dạy học và luôn tích cực ứng dụng trong dạy và học, bước đầu cải thiện đáng kể chất lượng giờ dạy. Đã xây dựng một Forum cho tổ Vật Lý trường, song chưa thỏa mãn vì ko thể Upload tài liệu lên (Forum Free)
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Cư
Đã đưa lên 149 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6250 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 553 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33078 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này